Achtergrond

Samen presteren

Succes in de sport – en zeker in de topsport – wordt in belangrijke mate bepaald door de randvoorwaarden waaronder kan worden getraind en gepresteerd. Hoe minder energie nodig is voor ‘bijzaken’, hoe meer aandacht kan uitgaan naar de sportieve aspecten en hoe groter de kans op succes. Deze wetmatigheid geldt niet alleen in de internationale topsport, maar evenzeer in de tientallen topcompetities die ons land kent. 

In die competities strijden elk jaar honderden ambitieuze sportverenigingen om diverse nationale titels. Sommigen doen dat vanuit een traditionele verenigingsstructuur, anderen vanuit een bijna professionele topsportorganisatie. Maar allemaal zijn ze continu bezig voor hun sporters optimale randvoorwaarden te creëren. En vrijwel allemaal hebben ze daarbij op gezette tijden behoefte aan enige vorm van support van het lokale gemeentebestuur. En gelukkig hebben deze bestuurders daar in veel gevallen wel oog voor.

Topsportverenigingen zijn ambitieus: het moet altijd beter! Hoe ver gaat een gemeente daarin mee? Dat is geen eenvoudige afweging, zeker wanneer gemeenten geen scherp onderscheid hanteren tussen top- en breedtesport. Dan worden beide werelden al snel over één kam geschoren, waarmee de intrinsieke waarde van topsport onvoldoende wordt onderkend. Topsport heeft mede dankzij de ruime media-aandacht vaak een enorme uitstraling. Ook op regionaal en lokaal niveau kunnen topsportsuccessen een positieve bijdrage leveren aan gevoelens van trots en saamhorigheid. Het is dan ook niet alleen uit sportief oogpunt van belang dat deze bijzondere waarde van topsport ook op gemeentelijk niveau wordt onderkend en op actieve wijze wordt ondersteund. 

Sport2B vindt dat er best meer aandacht zou mogen zijn voor de rol van gemeenten binnen het Nederlands topsportklimaat. Vandaar deze verkiezing en de bijbehorende prijs voor de topsportgemeente van het jaar.

Uiteraard zijn het niet de gemeenten zelf die de topsportprestaties leveren. De winnende gemeenten dienen dan ook vooral hun topsportverenigingen te bedanken. In woord en daad. Door samen met hen weer net een stapje extra te doen bij het optimaliseren van de randvoorwaarden voor sportieve successen.

Bekijk ook:

Topcompetenties

Rekenmodel